http://brigady.z-inzerce.cz/header.png

Typy smluv a zákony týkající se brigády

 

V ČR se smí dle Zákoníku práce pracovat už od 15ti let a po ukončení základní školní docházky. Rozumí se tím i prázdniny po 9. třídě na základní škole. Brigádníci od 15ti do 18ti let s ukončenou ZŠ mohou pracovat jen 40 hodin týdně celkem u všech zaměstnavatelů a maximálně 8 hodin denně, nesmí pracovat v noci, nesmí pracovat přesčas (nad 8 hodin), nesmí pracovat v rizikových provozech a ani v úkolové mzdě. Osoby starší 18ti let mohou pracovat všude, kde je k tomu opravňuje jejich kvalifikace a proškolení, až 12 hodin denně, u některých prací i 16 (sklizně v zemědělství, likvidace živelných pohrom atp.). Na práce v noci musí pracující mít Potvrzení o zdravotní způsobilosti noční práce od lékaře.

 

Pro studenty je ideální, když si zájemce zvolí brigádu, která zároveň startuje i jeho profesní kariéru. K dočasným pracovním příležitostem se lze dostat různě: reakcí na nabídku z inzerce či jiného veřejného místa nebo si prostudovat nabídku specializovaných personálních agentur a internetových serverů.

 

Z ekonomického hlediska je výhodné pro zaměstnavatele i pro brigádníka zvolit takovou právní formu pracovně-právního vztahu, která ušetří zaměstnavateli náklady a brigádníkovi daňové zatížení. Seriózní firmy uzavírají s brigádníky pracovní smlouvu. Ústní sliby či jiné nestandardní postupy rozhodně odmítněte. Smlouva je i Vaší pojistkou v případě nenadálých událostí. Pracovní smlouva by měla být vždy písemná a měla by obsahovat náležitosti dle platných zákonů dané země, ve které pracovní smlouvu podepisujete..

 

Vztah mezi zaměstnavatelem a brigádníkem bývá nejčastěji upraven dohodou o provedení práce, která je však vhodná jen pro krátkodobé pracovní vztahy, protože je omezena na 100 hodin ročně a na jeden druh neopakující se pracovní činnosti. Pracovní smlouvu k brigádě můžete uzavřít i jako dohodou o pracovní činnosti nebo uzavřením pracovního poměru na zkrácený i celý pracovní úvazek.

 

Brigády obvykle nebývají moc dobře placené, protože zaměstnavatelé hledají obvykle pracovníky na sezónní práci nebo na nízké posty.

 

Zaměstnanecký poměr je nejschůdnějším řešením, jak si přivydělat během studia. Existují tři formy zaměstnaneckého poměru: klasický pracovní poměr na základě pracovní smlouvy nebo využití jedné ze dvou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr: dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.

 

Druh smlouvy Pojištění Forma smlouvy Zkušební doba Maximální rozsah
klasický pracovní poměr Ano Písemná Ano 40 hodin týdně
dohoda o pracovní činnosti Ano Písemná Ano 20 hodin týdně
dohoda o provedení práce Ne Písemná i ústní Ne 50 hodin ročně

 

Zaměstnání při studiu

Pokud se student rozhodne pracovat, nejjednodušší formou je určitě klasický pracovní poměr na základě pracovní smlouvy nebo využití jedné z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pokud student uzavře se  zaměstnavatelem pracovní smlouvu a to třeba i na kratší pracovní úvazek, vztahují se na něj všechna práva a povinnosti.

 

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je asi nejvyužívanější způsob uzavření práce u brigád. Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 150 hodin ročně. Dohoda se uzavírá písemně nebo ústně. Neexistuje zda zkušební lhůta. Spolupráce tedy může být ukončena zaměstnavatelem i z Vaší strany kdykoli a bez udání důvodu. To že se u této dohody neodvádí sociální a zdravotní pojištění je jedním z důvodů, proč je mezi zaměstnavateli hodně využívána.

 

Dohoda o pracovní činnosti

Tato dohoda se již více podobá klasické pracovní smlouvě. Zaměstnavatel ji s fyzickou osobou uzavírá, je-li předpoklad déle trvající pracovní činnosti. Na jejím základě nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, práce může být sjednána maximálně na poloviční pracovní úvazek.
Dohoda musí být uzavřena písemně a mimo jiné se v ní uvádí i doba, na kterou se uzavírá, tj. může v ní být uzavřena jak na dobu určitou tak neurčitou. Není-li již v dohodě stanoven způsob jejího ukončení, lze dohodu jednostranně bez udání důvodu s 15 denní výpovědní lhůtou zrušit. Je nutná platba sociálního a zdravotního pojištění.